Co je Generace MGO?

Nový projekt Matičního gymnázia, který vznikl z iniciativy našeho absolventa, MUDr. Karla Fouska, podporuje spolurozhodování studentů o životě ve škole. Dává jim možnost vyjadřovat se k aktuálním požadavkům a aktivně se podílet na změnách a rozvoji prostředí, ve kterém tráví velkou část dne.

Generace MGO má několik fází. Na začátku všeho je vedena široká diskuze studentů o konkrétních nápadech na vylepšení prostoru školy. Poté jsou již v pracovních skupinách formulovány pádné argumenty, které by měly spolužáky přesvědčit o kvalitách návrhu. Následuje hlasování a vítězný tým má možnost podílet se také na realizaci nápadu.

Proč právě generace?

Pokud vezmeme v úvahu obecný fakt, že jedna generace trvá přibližně 20 let, od vzniku školy v roce 1897 jich prošlo Matičním gymnáziem více než šest. Absolventi se nejdříve vracejí pochlubit studijními úspěchy na vysoké škole, někdy přijde svatební oznámení nebo radostná zpráva o narození potomka. Absolventy často potkáváme u příjímacích zkoušek, kdy přivedou své děti, aby na „Šmeralce“ také zkusily štěstí. Není výjimkou, že zde za sebou studují i tři generace jedné rodiny.
Vzácnou skupinu absolventů tvoří ti, kteří chtějí svému gymnáziu něco vrátit. Proto k nám přicházejí, aby předali současným studentům své zkušenosti z praxe, nebo škole finančně přispějí.

S podobnou motivací přichází také projekt Generace MGO, u jehož zrodu stál náš absolvent MUDr. Karel Fousek. Proč zvolil tento název? „Generace ve vztahu k našemu gymnáziu má pro mě dvě hlavní roviny. V množném čísle znamená generace, které MGO prošly a které teď přispívají na tento projekt. V jednotném čísle je následně generace, pro niž to celé děláme. To právě ona bude do budoucna hlavní hybnou silou, na níž a jejichž rozhodnutích, budeme my starší závislí. Věřím, že tento projekt přinese naší škole a jejím studentům tolik potřebnou možnost spolurozhodovat, zajímat se o své okolí a bude rozvíjet demokratického ducha naší společnosti. Jen aktivní zapojení té nejmladší generace do veřejného života a veřejného prostoru nám umožní uchovat hodnoty, za něž bojovaly a umíraly generace před námi.“ 

Harmonogram

Od října 2022 - Veletrh nápadů ‐ Senát MGO sbírá napříč třídami návrhy na investici ve výši cca 50 000,- Kč na inovaci ve škole.

24. 11. 2022 - Vyhodnocení nápadů, výběr technicky realizovatelných:

Návrh č. 1 - Studentské posezení na chodbách ve 2. a 3. patře

Tým: František Malý, Dominik Kalouda, Onřej Číž, Karin Polášková, Filip Hon, Libor Šnejder

Návrh č. 2 - Sportovní vybavení (ukazatel skóre, chrániče, brankářské rukavice, florbalky…)

Tým: Ondřej Klimša, Petr Fráňa, Filip Zvalený, Jakub Kaša

Od 25. 11. - jednotlivé týmy sbírají argumenty na podporu svého návrhu, vytvoří k tomu prezentaci (na web, Instagram, FB)

5. 1. 2023 - prezentace projektů

5. 1. 2023 - spuštění hlasování

14. 1. 2023vyhlášení vítězného projektu na školním plese MGO a zahájení finanční sbírky (nejen) absolventů MGO na podporu tohoto projektu.


Výsledky hlasování

Se 174 hlasy zvítězil návrh č. 1 Studentské sezení. Pro druhý nápad hlasovalo 86 studentů. Na realizaci projektu můžete na transparentní konto:

2001171572/2010

Děkujeme!